fbpx

Što je samorefleksija te zašto je važna u odgoju djece?

Djecu i situacije ne možemo promijeniti, no svaka odrasla osoba može promijeniti svoj pristup situaciji odnosno djetetu. Evo kako to postići korištenjem refleksije i samorefleksije.

Refleksija i samorefleksija termini su koji se usko vežu uz odgojiteljsku profesiju.

Odnose se na promišljanje o pojedinčevoj praksi te odgojnoobrazovnom procesu.

Samorefleksija osvrt je individue na svoj rad. Na sebe i svoje postupke u određenim odgojno-obrazovnim situacijama.

Refleksija se odnosi na promišljanje više stručnjaka te osvrt na pojedinčevu praksu.

Namjera refleksije i samorefleksije je na temelju dokumentacije odgojno-obrazovnog rada (narativne bilješke, videosnimke, fotografije) steći uvid u vlastitu praksu, ponašanja te tako pozitivna iskustva i postupke dijeliti s drugima.

Osim što se dijele pozitivni elementi prakse, pojedinac stječe uvid u samog sebe te dolazi do spoznaje što radi dobro te što je potrebno mijenjati s obzirom na specifičnosti situacija te djece involvirane u sam odgojno-obrazovni proces odnosno situaciju na koju se referira.

Sam proces refleksije i samorefleksije vrlo je izazovan kako za pojedinca samog tako i za skupinu koja sudjeluje u raspravi odnosno skupini koja razvija kritičko mišljenje.

U osnovi refleksije i samorefleksije su podložnost, samoprihvaćanje i uvažavanje.

Podložnost i spremnost pojedinca da ga drugi komentiraju te proučavaju njegovo iskustvo te evaluiraju na stručnoj razini.

Samoprihvaćanje se odnosi upravo na to – mogućnost spoznaje o samom sebi te prihvaćanju sebe kao takvog.

Nakon samoprihvaćanja neminovno dolazi i spremnost na evaluaciju te spoznaju o potrebitim promjenama kod sebe i u svojim postupcima.

Uvažavanje je obostran proces koji se odnosi kako na uvažavanje drugih dok daju komentare tako i na uvažavanje pojedinca dok se njegov rad komentira.

Koliko su stručnjaci odnosno roditelji uopće spremni na refleksiju i samorefleksiju te zbog čega je zapravo potrebno promišljati svoje postupke u određenoj situaciji i prema određenom djetetu?

Prije svega, stručnjaci sudjeluju u navedenim procesima zbog samog unaprjeđenja odgojno-obrazovne prakse te zbog rada na sebi. Pritom se susreću s brojnim izazovima, a najteži je kao i kod roditelja zapravo – uvid u sebe.

Uvid u sebe znači prihvaćanje kako pozitivnih tako i onih manje pozitivnih osobina i ponašanja uočenih kod sebe.

Djecu i situacije ne možemo promijeniti, no svaka odrasla osoba može promijeniti svoj pristup situaciji odnosno djetetu.

Do potrebe za promjenom dolazi temeljem spoznaje kako je svako dijete individua za sebe i sukladno tome mu ne mora odgovarati isti pristup odnosno okruženje kao drugom djetetu.

Ovo su 3 pozitivne strane refleksije i samorefleksije.

POVEZANA TEMA: Kako pomoći sebi da postanete bolji roditelj?

1. Uvid u sebe i svoja ponašanja

Tako pojedinac (bilo stručnjak ili roditelj) gradi sebe kao kvalitetnu osobu koja promišlja te želi dobro za sebe i dijete na koje je usmjeren odgojno-obrazovni proces.
Stječe uvid u svoje stavove, uvjerenja i vrijednosti.

To mu omogućuje spoznaju o tome na koji način se treba graditi ako želi ostvariti dobrobit u odnosu odrasli-dijete.

Mijenjati sebe vrlo je izazovan proces, posebno ako se radi o odrasloj formiranoj osobi.

Refleksija i samorefleksija temelj su stoga u namjeri samospoznaje s ciljem dobrobiti kako za sebe tako i za druge.

POVEZANA TEMA: Kako se nositi s teretom vlastitog djetinjstva u odgoju djece?

2. Dobrobit za dijete

U podlozi i osnovi svega jest dijete, njegov razvoj te odgoj usmjeren na osobu kakvu želimo da dijete postane.

Kako bi dijete ostvarilo svoj maksimum, svoje potencijale te kako bi se radilo i na jakim i izazovnim stranama djeteta, potrebno je omogućiti pristup usmjeren na dijete.

To znači da svako dijete stječe iskustva te prima informacije na sebi svojstven način.
Temeljem tih spoznaja, svaka odrasla osoba treba prilagoditi pristup kako bi dijete dobilo ono najbolje iz procesa odgoja i obrazovanja.

To može jedino uvidom u svoje postupke i ponašanja usmjerena djetetu te uvidom u djetetove reakcije na isto.

POVEZANA TEMA: Kako primjenjivati pozitivno roditeljstvo ako vas partner ne podržava u tome?

3. Dobrobit za proces odgoja

Odgojno – obrazovni proces zasnovan je na odnosu među ljudima odnosno odraslima i djecom.

Kako bi taj odnos bio kvalitetan, potreban je razvoj određenih kompetencija kod odraslih, a kako bi se one razvile potrebno je uvidjeti koje su to kompetencije, kako ih razviti te unaprjeđivati.

Upravo tome služe refleksija i samorefleksija – unaprjeđivanju sebe, odnosa roditelja ili odgajatelja s djetetom, odnosa odrasli-odrasli te odnosa naspram cjelokupnog procesa odgoja i obrazovanja.

Kada su nam na umu sve ove dobrobiti, onda na podložnost, samoprihvaćanje i uvažavanje možemo gledati kao na izazove na putu do cilja koji svakako želimo dostići.


Same po sebi refleksija i samorefleksija jednostavnije su za provedbu unutar stručnog tima, no kad se radi o roditeljima postavlja se upit kvalitete i stručnosti.

Dakako da je samorefleksija specifična za pojedinca koji stječe uvid u sebe i svoja ponašanja.

No kada je riječ o samorefleksiji ipak je važno da naši kritički prijatelji budu kompetentni i stručni za raspravu i uvid u predmet rasprave.

Vrlo poželjni i prijeko potrebni procesi kako za stručnjake tako i za roditelje.

Jedna zajednica roditelja i stručnjaka svakako bi doprinijela boljim roditeljskim kompetencijama te bi osnažila roditelje u njihovoj najvažnijoj ulozi.

Daria Antonović
Daria Antonovićhttps://razvojbeztabua.com
Odgojiteljica predškolskog odgoja. Daria ima desetogodisnje iskustvo u području ranog odgoja i obrazovanja. Misija joj je pomaganje drugima I u skladu s time se konstantno educira. Tako je, između ostalog stekla diplome life coacha, mindfulness trenera te positive discipline parent educator. Svoj posao voli toliko da rad s djecom i roditeljima smatra pozivom, a ne poslom. S ciljem toga piše edukativne tekstove te provodi edukacije vezane za područje odgoja i obrazovanja.