fbpx

Dokumentacija kao dodatan alat u području odgoja i obrazovanja

Dokumentacija koju prikupljaju edukatori može biti ključan faktor njihova uspjeha!

Dokumentacija je odličan dodatni alat za praćenje i razumijevanje djeteta odnosno djece te temelj procesima refleksije i samorefleksije o čemu smo već pisali u ovom tekstu.

Namjera mi je pokazati kako dokumentacija može biti kreativna, zabavna i služi kako stručnjacima, tako djeci i roditeljima.Nije suhoparan dodatni posao koji radimo forme radi.

Dokumentacija u odgojno-obrazovnim ustanovama ima svoje zakonski propisane oblike odnosno postoje već tiskane knjige, obrasci, dokumenti koji se ispunjavaju na godišnjoj, tromjesečnoj, tjednoj, dnevnoj razini te ostalo u skladu s uputama i potrebama.

Između ostalog, tu su kurikulum, godišnji plan i program ustanove te godišnje izvješće. Čini se kao puno papirologije da bismo uopće raspravljali o dodatnoj.

Dokumentacija nije papirologija.

Služi kao poticaj za promišljanje, kvalitetnu pripremu i analizu provedenog. U ovom tekstu analizirat ću dodatne vrste dokumentacije kao i pozitivne strane navedenog.

Osim prethodno spomenute zakonski propisane dokumentacije, postoji i takozvana neobavezna dokumentacija koja itekako služi cjelokupnom radu u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Služi prije svega djetetu, potom roditelju, ali i samom stručnjaku.

Dodatni oblici dokumentacije ovise o kulturi same ustanove kao i implicitnoj pedagogiji stručnjaka odnosno njegovoj kreativnosti.

Budući da oblici nisu strogo propisani, tako se stručnjak može odlučiti samo za neke postojeće i uvriježene oblike dokumentacije ili smisliti nove.

Također, cijeli proces ovisi i o načinima dokumentacije koje prakticira određena ustanova, koja uvijek može uvažiti i nove konkretne i kvalitetne prijedloge.

Neki od oblika dodatne dokumentacije su: fotografije, videozapisi, razvojne mape, različiti upitnici i check-liste, pa čak i dječji crtež može služiti kao dokumentacijski materijal.

To su neki od najosnovnijih i najučestalijih oblika, no svakako postoje i dodatni oblici odnosno mogu se generirati iz već spomenutih ovisno o kreativnosti stručnjaka te o odgojnoobrazovnim potrebama.

POVEZANA TEMA: Što je samorefleksija i zašto je važna u odgoju djece

Dobrobit za djecu

Nastojimo ne ukalupljivati djecu, već ih promatrati kroz prizmu individualnosti unutar njihovih kompetencija, razvojnih mogućnosti i posebnosti.

Da bi se svako dijete osjećalo uvaženim, prihvaćenim, cijenjenim unutar odgojno-obrazovne ustanove, odnosno skupine, rad se prilagođava baš njegovim potrebama.

Ako postoje fotografije i videozapisi, temeljem njih stručnjak primjećuje:

  • gdje dijete najviše boravi
  • s čim i s kim se najviše igra
  • koje materijale koristi
  • na koji način promišlja
  • kako reagira na određene izazove, u određenim unaprijed isplaniranim aktivnostima
  • kako reagira na pripremljeni materijal

Iz fotografija i videozapisa generiraju se daljnje zabilješke o djetetu u svrhu praćenja njegova razvoja, njegovih potreba i želja.

Djetetu se nude nove situacije i interesi te ga se potiče na sudjelovanje u raznovrsnim aktivnostima. Isto tako, uočava se na koji način dijete najlakše i najbrže usvaja nova znanja te s obzirom na njegovo specifično polje interesa formiraju se aktivnosti koje potiču njegov cjelokupan razvoj i prilagođava odgojno-obrazovni pristup stručnjaka.

POVEZANA TEMA: Ovo je 5 najboljih igrački svih vremena

Dobrobit za roditelje

O dobrobitima za roditelje već je nešto bilo riječi, no svakako ću skrenuti pozornost i na to.

U svrhu dobivanja konkretnog uvida u djetetov razvoj, kompetencije, razvojna postignuća te zamijećena ponašanja u radu s roditeljima koristi se dodatna dokumentacija.

Pri formiranju određenih informativnih sastanaka (uživo ili online) roditelj dobiva informacije u obliku zabilješki, check lista te fotografija i videozapisa.

Tako potpuno je uključen u život svog djeteta u skupini.

Osim toga jasnije mu je kad je riječ o prijenosu zapažanja koja se odnose na ponašanja koja roditelj sam nije imao priliku zamijetiti (s obzirom na različitost dvaju odgojnih okruženja).

Popratnom dokumentacijom koja se iznosi i predstavlja roditelju, on postaje ravnopravan dionik odgojno – obrazovnog procesa unutar ustanove koju dijete pohađa.

Tako stvaraju se konkretni temelji u procesu formiranja partnerstva između stručnjaka i roditelja.

POVEZANA TEMA: Kako graditi povjerenje između roditelja i stručnjaka?

Dobrobiti za stručnjake

Brojne su prednosti dodatne dokumentacije za stručnjake.

Osim što se pruža mogućnost za bolji uvid u razvoj pojedinog djeteta, građenje partnerstva s roditeljima, također se pruža mogućnost za bolji uvid u vlastitu praksu, metode te stručnjak može graditi svoju ulogu profesionalca unutar polja odgoja i obrazovanja.

Dodatna dokumentacija odraz je kreativnosti pojedinog stručnjaka kao i ambicije odnosno motivacije za unaprjeđenje odgojno-obrazovnog procesa.

Krenimo s planiranjem odgojno-obrazovnog procesa.

Plan je polazište, usmjerava, ali ne i određuje sam proces odgoja i obrazovanja. Plan je podložan promjenama sukladno određenim interesima djece, djeteta odnosno specifičnosti unutar pojedine skupine.

Plan postoji kao temelj, a zabilješke i osvrt na plan te dodatna dokumentacija sugeriraju smjer odgojno-obrazovnog procesa.

Svaki plan može se revidirati te izmijeniti sukladno reakcijama djece na predloženo u što se dobiva uvid dodatnom dokumentacijom.

Razvojne kompetencije djece, potrebe, interesi te mogućnosti diktiraju odgojno-obrazovni proces.

Da bi to bilo moguće i ostvarivo, stručnjak dokumentira te analizom dokumentacije unutar procesa samorefleksije i refleksije kreira daljnje planove za optimalnu djetetovu dobrobit odnosno dobrobit skupine.

Izuzev toga, sam stručnjak posebice analizom videozapisa vrlo lako vidi svoju ulogu kroz prizmu dječje reakcije na određene metode, aktivnosti, postupke, materijale.

Tako kreira svoju ulogu i gradi sebe kao profesionalca čija je ključna zadaća i odgovornost postizanje dobrobiti za sve dionike odgojno – obrazovne prakse s posebnim naglaskom na dijete.

Iz navedenih razloga dodatna dokumentacija postaje vrlo vrijedan alat u rukama stručnjaka, profesionalaca koji žele unaprijediti odgojno-obrazovni proces te postaviti temelje formiranju novih paradigmi i spoznaja unutar polja odgoja i obrazovanja.

Daria Antonović
Daria Antonovićhttps://razvojbeztabua.com
Odgojiteljica predškolskog odgoja. Daria ima desetogodisnje iskustvo u području ranog odgoja i obrazovanja. Misija joj je pomaganje drugima I u skladu s time se konstantno educira. Tako je, između ostalog stekla diplome life coacha, mindfulness trenera te positive discipline parent educator. Svoj posao voli toliko da rad s djecom i roditeljima smatra pozivom, a ne poslom. S ciljem toga piše edukativne tekstove te provodi edukacije vezane za područje odgoja i obrazovanja.