fbpx

Glorija Peranić

Prva međunarodno certificirana edukatorica roditelja po principima Pozitivne discipline u Hrvatskoj. Sveučilišna prvostupnica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Apsolventica Edukacijske rehabilitacije. Nakon 7 godina učenja, individualnog i grupnog rada s djecom i stručne prakse u Milanu, došla sam do zaključka da ako želim doprinijeti djeci, trebam ponuditi alate za bolji pristup odgoju njihovim roditeljima.

Kako pomoći svom djetetu u trenutku “emocionalne eksplozije” kroz 4 jednostavna koraka?

Što se događa u mozgu za vrijeme emocionalne eksplozije i kako nam to može pomoći da bi smirili dijete i poučili ga poželjnim načinima izražavanja potreba i želja? Emocionalne eksplozije su situacije kada dijete neutješno plače, vrišti, lupa, baca se po podu, ne želi se pomaknuti i slično. Te situacije...

Što je pozitivna disciplina i kako ju primjenjivati?

Današnji odgoj smatra se popustljivim, pri čemu većina vjeruje da je "sve kako djeca žele". Ja vjerujem da djeca danas na svojim leđima nose prevelik teret očekivanja, ukalupljivanja u savršenu sliku djeteta, odgovornosti s kojima se ne mogu i ne trebaju nositi. Mislim da je odgoj jedan od rijetkih segmenata društva...