fbpx

Kako simbolična igra potiče razvoj govora kod djece jasličke dobi?

Djeca uče kroz igru! No da bi to mogli moramo im osigurati poticajnu okolinu za učenje.

Počevši raditi u jaslicama s djecom dobi od godinu do tri znala sam jedno.

To je da je taj period u životu djeteta najvažniji za stvaranje određenih veza u mozgu, za formiranje određenih kompetencija, obrazaca ponašanja te da se tad vrlo intenzivno i brzo odvija razvojni proces.

S druge strane, nisam bila najsigurnija kako to dodatno potaknuti te kako 12ero djece u skupini voditi kroz njihov individualni razvojni put.

Srećom, sijedeći svoje znanje, kompetencije te nepogrješiv instinkt ubrzo sam spoznala nevjerojatne kompetencije djece najranije dobi.

Na temelju toga te dokumentiranog sadržaja (fotografije i videozapisi) uskoro je nastao i članak na temu kojeg sam održala predavanje na stručnom skupu za odgojitelje!

Od početne nesigurnosti, došla sam do nevjerojatnih otkrića vezanih za kompetencije djece jasličke dobi, a to su:

 • Simbolička igra moguća je i prije druge godine života
 • Suradnička igra moguća je i prije treće godine života
 • Razvoj govora može biti potaknut sudjelovanjem u simboličkoj igri

Poznato je da se suradnička igra, zajednička suradnička igra kod djece razvija oko treće odnosno četvrte godine života.

Dotad djeca mogu igrati istu igru, no ako se bolje promotri radi se o paralelnim radnjama, a ne suradničkim.

Nadalje, poznato je kako se kod djece razvoj govora najintenzivnije odvija upravo u jasličkoj dobi što je individualno za svako dijete.

Osim toga simbolička igra (igra imitiranja) odnosno igra u kojoj dijete projicira stvarnost u igru te sudjeluje u igri zamišljanja rijetko je svojstvena djeci jasličke dobi.

Za vrijeme mog rada u jasličnoj skupini, između troje djece svakodnevno se odvijala suradnička simbolička igra!

Djeca su surađivala i neverbalno dogovarala pravila i slijed igre.

Riječima koje su bile usvojene pratila su radnju i tijek radnje.

Zahvaljujući ovakvoj igri, kod jednog od dječaka je zamijećen nagli razvoj govora upravo u situacijama zajedničke simboličke igre.

POVEZANA TEMA: 6 kreativnih ideja za učenje uz Lego kocke

Ono što je dodatno specifično je da se radilo o dvama dječacima i jednoj djevojčici. Specifično je to stoga što istraživanja pokazuju kako djevojčice više sudjeluju u simboličkoj igri od dječaka, dok je ovdje situacija obrnuta.

Također su svakodnevno sudjelovala upravo u simboličkoj igri.

Neki od zamijećenih elemenata simboličke igre su:

 • prematanje bebe lutke i uspavljivanje
 • kupanje bebe lutke
 • igra u kuhinjici
 • pripremanje zamišljenih obroka

Djeca su koristila predmete koji su istovjetni onima u stvarnom životu (beba lutka, posudice u kuhinji…), ali su vrlo vješto i koristila zamjenske predmete:

 • kutiju umjesto krevetića
 • plastelin umjesto hrane koju su kuhali
 • plastični štapić umjesto svjećice na torti
 • krpicu umjesto pelene
 • bebu su kupali u sudoperu umjesto u kupaonici

Ovakve radnje djeca često koriste, no ono što se ovdje naglašava je da su nespecifične za djecu jasličke dobi.

Ono što želim naglasiti ovim tekstom su mogućnosti djece jasličke dobi te mogućnosti djece koje proizlaze iz kompetentnosti odgojitelja da promatra djecu, dokumentira, zapaža i razvija uočeno.

Navest ću i neke elemente iz stručnog članka.

Prije osvrta na sam članak, voljela bih istaknuti kako je pravi izazov bio pronaći literaturu na tu temu te je tim više naglašena vrijednost uočenih ponašanja kod ove djece.

U članku navodim kako je igra temeljna djetetova aktivnost.

Omogućuje mu da raste i da se razvija te ujedno doprinosi razvoju njegovih kompetencija.

Kvalitetno osmišljeno okruženje djeluje poticajno na razvoj dječje igre, posljedično time djeluje stimulirajuće na razvoj govora koji se najintenzivnije odvija u jasličko doba.

Sam razvoj govora nadalje utječe na razvoj kognitivnih te emocionalnih kompetencija čiji je razvoj u ovoj dobi značajan.

PROČITAJTE I OVO: Stručni članak – Simbolička igra u starijoj jasličkoj skupini kao prekretnica za razvoj govora

Prvi oblici simboličke igre javljaju se u drugoj godini života.

Uključujući se u simboličku igru, dijete preuzima određenu ulogu.

U simboličkoj igri koja je zamijećena prilikom mog rada s djecom jasličke dobi razvijaju se različiti mentalni procesi:

 • simbolička funkcija
 • razmišljanje
 • pamćenje
 • mašta
 • govor
 • kreativnost

Igrajući se i stvarajući obiteljske odnose razvijaju se socijalne kompetencije kod djece.

Simbolička igra prilika je da dijete samostalno uči te aktivno i samostalno kreira nova znanja. Da je tome tako može se iščitati iz činjenice da se dijete preuzimanjem uloge uključuje u takozvanu radnju pretvaranja, što omogućuje angažirano sudjelovanje i stjecanje znanja.

Prilikom rada s djecom vrlo je važno imati na umu da u ranoj dobi u igri pretvaranja objekti su ti koji potiču djecu na djelovanje pa je oprema u centrima aktivnosti jako važna.

To ne znači da je djeci potrebna gomila predmeta koji su potpuno istovjetni onima u realnom životu (hrana od umjetnih materijala, lutke i sva pomagala istovjetna onima u stvarnom životu).

Okruženje je potrebno kvalitetno osmisliti sukladno dječjim potrebama i interesima.

Jednako je važno imati kvalitetne materijale koji su istovjetni onima u realnom životu, no uz to su važni i nestrukturirani materijali koji potiču dječju znatiželju, maštu, kreativnost te sposobnost rješavanja izazova na inovativan način.

Naposljetku želim naglasiti kako je rad u jasličnoj skupini odgojno-obrazovni te je daleko od nekih uvjerenja koja idu u prilog tome kako se rad u jasličnoj skupini može svesti na prematanje pelena i hranjenje djece.

Rad u jasličnoj skupini pun je izazova, onih razvojnih.

Prilika za učenje – kako djece tako i odgojitelja.

Prilika za razvoj – kako djece tako i odgojitelja.

Rad u jasličnoj skupini odraz je svakodnevnih znatiželjnih pogleda, svakodnevnog čuđenja i promatranja, istraživanja okoline te usvajanja novih znanja, kompetencija i razvojnih nivoa.

Djeca jaslične skupine izvor su veselja, motivacije te preispitivanja kako njihovih tako i svojih kompetencija i znanja, a naposljetku izvor su formiranju novih znanstvenih otkrića i postignuća u ranom razvoju!

Daria Antonović
Daria Antonovićhttps://razvojbeztabua.com
Odgojiteljica predškolskog odgoja. Daria ima desetogodisnje iskustvo u području ranog odgoja i obrazovanja. Misija joj je pomaganje drugima I u skladu s time se konstantno educira. Tako je, između ostalog stekla diplome life coacha, mindfulness trenera te positive discipline parent educator. Svoj posao voli toliko da rad s djecom i roditeljima smatra pozivom, a ne poslom. S ciljem toga piše edukativne tekstove te provodi edukacije vezane za područje odgoja i obrazovanja.